Shiro Kasamatsu

Listing 27 Works   |   Viewing 1 - 27
Shiro Kasamatsu Rainy Evening at Ueno Park
Rainy Evening at Ueno Park, 1932
Woodblock Print
15 x 10.25 in
$ 1,600
Shiro Kasamatsu Love
Deer (love), 1956
Woodblock Print
17 x 11.5 in
$ 750
Shiro Kasamatsu Group of Deer
Dusk at Futago, 1939
Woodblock Print
10.5 x 15.25 in
$ 850
Shiro Kasamatsu Evening Sky at Suwa
Evening Sky at Suwa Shrine, 1932
Woodblock Print
15.25 x 10.25 in
$ 550
Shiro Kasamatsu House at Okutama
House at Okutama, 1955
Woodblock Print
16 x 11 in
$ 300
Shiro Kasamatsu House in Ontake
House in Ontake, 1954
Woodblock Print
16 x 11 in
$ 300
Shiro Kasamatsu Kanda-Miyojin Shrine
Kanda-Myojin Shrine, 1954
Woodblock Print
16 x 11 in
$ 350
Shiro Kasamatsu Kegon Waterfall in Nikko
Kegon Waterfall in Nikko
Woodblock Print
15.5 x 10.5 in
$ 450
Shiro Kasamatsu Misty Day at Shinobazu Pond
Misty Evening at Shinobazu Pond, Tokyo, 1932
Woodblock Print
15.5 x 10.5 in
$ 295
Shiro Kasamatsu Morning fog at Nara Park
Morning fog at Nara Park
Woodblock Print
15.5 x 10.5 in
$ 1,200
Shiro Kasamatsu Rice Planting Girls
Rice Planting Girls, 1959
Woodblock Print
17 x 11.5 in
$ 550
Shiro Kasamatsu Sky in Winter
Sky in Winter, 1965
Woodblock Print
17.5 x 11.25 in
$ 550
Shiro Kasamatsu Spring Night at Ginza
Spring Night at Ginza, 1934
Woodblock Print
15.5 x 10.5 in
$ 600
Shiro Kasamatsu Spring Night at Ginza
Spring Night at Ginza, 1934
Woodblock Print
15.5 x 10.5 in
$ 1,650
Shiro Kasamatsu Waterfall
Waterfall, 1964
Woodblock Print
16 x 11.25 in
$ 550
Shiro Kasamatsu Fujiyoshida
Fujiyoshida, 1958
Woodblock Print
16 x 11 in
SOLD
Shiro Kasamatsu Harvesting
Great Lantern at the Asakusa Kannon-Do, 1934
Woodblock Print
15.5 x 10.5 in
SOLD
Shiro Kasamatsu Group of Sea Cormorant (Later Printing)
Group of Sea Cormorant (Later Printing), 2000
Woodblock Print
16 x 10.75 in
SOLD
Shiro Kasamatsu Kanaya Hotel in Nikko
Kanaya Hotel in Nikko, 1941
Woodblock Print
10.5 x 15.5 in
SOLD
Shiro Kasamatsu Kasugano_ Nara
Kasugano, Nara, 1961
Woodblock Print
17 x 11.5 in
SOLD
Shiro Kasamatsu Kinokunisaka in the Rainy Season
Kinokunisaka in the Rainy Season, 1938
Woodblock Print
15.5 x 10.5 in
SOLD
Shiro Kasamatsu Misty Day at Shinobazu Pond
Misty Day at Shinobazu Pond, 1932
Woodblock Print
15 x 10.5 in
SOLD
Shiro Kasamatsu Night and Day
Night and Day, 1957
Woodblock Print
17 x 11.5 in
SOLD
Shiro Kasamatsu Shinano Road
Shinano Road, 1964
Woodblock Print
16 x 11.5 in
SOLD
Shiro Kasamatsu Shirahone Hot Springs_ Nagano Prefecture
Shirahone Hot Springs, Nagano Prefecture, 1935
Woodblock Print
15.25 x 10.5 in
SOLD
Shiro Kasamatsu Snow at the Rock
Snow at the Rock, 1960
Woodblock Print
17 x 10.5 in
SOLD
Shiro Kasamatsu Suenaga District in Rain
Suenaga District in Rain, 1939
Wood Engraving
10.5 x 15.75 in
SOLD

3, 6, 12, 24, 48, 120, Works per page

formatting